top of page
BESPREKINGS

Vir enige besprekings, kwotasies en navrae kontak asseblief vir Jeanine deur 'n WhatsApp boodskap te stuur na 083 390 3858 tussen 8:00 – 17:30. Jy kan ook 'n epos stuur aan kleinstoffberg@gmail.com.

  • Besprekings is onderhewig aan beskikbaarheid.

  • 'n Besprekings- en Vrywaringsvorm moet voltooi word en terug gestuur word saam met bewys van betaling van 'n 50% deposito om die bespreking te bevestig. 

  • Die deposito is betaalbaar binne 48 uur nadat die faktuur aan u gestuur is - stuur die bewys van betaling. Indien die deposito nie binne 48 uur betaal word nie, sal die datums weer beskikbaar gestel word aan ander persone.

  • Die balans van die faktuur is betaalbaar die week voor aankoms. 

  • In geval van kansellasie is slegs 50% van die deposito is terug betaalbaar as kansellasie plaasvind 14 dae voor aankoms tyd.

Indien jy jou plek wil bespreek, kontak ons gerus direk by:

bottom of page